Mediapact respectvol samenwerken

Mediapact Respectvol Samenwerken • 14-02-2023  

De audiovisuele sector slaat de handen ineen tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en voor een sociaal veilige werkomgeving binnen de mediabranche. EMG, NEP, NPO, NCP, RTL en Talpa Network hebben dit initiatief genomen en daartoe een gezamenlijk convenant ondertekend, we noemen dit het ‘Mediapact Respectvol Samenwerken’.

Ketenbreed
Naast de stappen die de organisaties afzonderlijk al hebben gezet, zoals aansluiting bij Mores.online, het aanbieden van bewustwordingstrainingen en het benadrukken van de aanwezigheid van interne en externe vertrouwenspersonen, gaat de mediasector zich nog sterker maken voor de veiligheid van alle medewerkers: van producenten, zenders en facilitaire bedrijven tot deelnemers, freelancers, gasten en andere betrokkenen. Op elk niveau en in elke schakel van de keten.
 
Juist op de momenten dat de verschillende partijen samenkomen, is eenduidigheid over gewenst gedrag enorm belangrijk. Alle medewerkers en betrokkenen binnen de audiovisuele sector moeten op een respectvolle en prettige manier met elkaar kunnen samenwerken in een veilige omgeving en zich bovendien gesteund voelen om ongewenst gedrag niet te accepteren, te corrigeren en te kunnen melden.

Langetermijninvestering
Het Mediapact Respectvol Samenwerken is een gezamenlijke inspanning, waar betrokken partijen voor de lange termijn in investeren. Dat wordt gedaan door doorlopend het gesprek aan te gaan, dilemma’s te delen, van elkaar te leren en elkaar te stimuleren. De eerste concrete acties, die we als mediasector gaan oppakken, komen voort uit drie belangrijke thema’s: training, bewustwording en gezamenlijke verantwoording. 

De initiatiefnemers van het Mediapact verwoorden het initiatief in deze videoboodschap. Daarnaast benadrukken zij dat alle bedrijven binnen de mediabranche van harte welkom zijn om zich aan te sluiten bij het Mediapact.

Download hier het Convenant

Namens de woordvoerders van de initiërende partijen

Eva Peters
Nederlandse Content Producenten

Jochem Haverman
NEP The Netherlands

Thijs van Soest
NPO

Patrick Brand
EMG Nederland

Floor Handjes
Talpa Network

Kim Koppenol
RTL Nederland

Meer informatie

Wil je laten zien dat je dit initiatief ondersteunt?
Download hier ons logo

Download hier een social filter

Informatie voor bedrijven, neem contact op met: 
Info@respectvolsamenwerken.nl

Informatie voor de media
Klik hier voor het persbericht 

Alle bedrijven binnen de mediabranche zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij het Mediapact. Samen kunnen we zorgen voor een veilige en inspirerende werkomgeving.

V.l.n.r. Manon van der Hoek (NCP), René Delwel (EMG), Pim Schmitz (Talpa), Sven Sauvé (RTL), Frederieke Leeflang (NPO), Arjan van Westerloo (NEP) • Credits foto: Wessel de Groot