Mediapact respectvol samenwerken

Tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en voor een sociaal veilige werkomgeving

HET MEDIAPACT ONLINE EVENT

Events - woensdag 27 september  

NIEUWE MEDIABEDRIJVEN SLUITEN ZICH AAN BIJ MEDIAPACT RESPECTVOL SAMENWERKEN

Persbericht - 20-07-2023  

Bekijk hier het convenant

Bekijk

Ons doel

Wij willen dat alle medewerkers en betrokkenen binnen de audiovisuele sector op een respectvolle en prettige manier met elkaar kunnen samenwerken in een veilige omgeving. We willen dat zij zich gesteund voelen om ongewenst gedrag niet te accepteren, te corrigeren en te kunnen melden.

Het Mediapact Respectvol Samenwerken komt naast de stappen die onze organisaties afzonderlijk al hebben gezet, zoals aansluiting bij Mores.online, het aanbieden van trainingen en de aanwezigheid van interne en externe vertrouwenspersonen. 

Juist op de momenten dat verschillende partijen samenkomen, is eenduidigheid over gewenst gedrag enorm belangrijk. Daarom gaan wij ons vanuit de mediasector nog sterker maken voor de veiligheid van alle medewerkers: van producenten, zenders en facilitaire bedrijven tot deelnemers, freelancers, gasten en andere betrokkenen. Op elk niveau en in elke schakel van de keten.

Onze activiteiten

Het Mediapact Respectvol Samenwerken is een gezamenlijke inspanning, waar betrokken partijen voor de lange termijn in investeren. Dat wordt gedaan door doorlopend het gesprek aan te gaan, dilemma’s te delen, van elkaar te leren en elkaar te stimuleren. De eerste concrete acties die we als mediasector gaan oppakken, komen voort uit drie belangrijke thema’s: training, bewustwording en gezamenlijke verantwoording. 

Training
Voorbeeldgedrag start bij de leiding: Alle bestuurders krijgen een training van een externe partij. Zo kunnen we allemaal vanuit dezelfde uitgangpunten starten. Alle bestuurders van de zelfstandige bedrijven krijgen deze training ook aangeboden (omroepen en producenten). Alle collega’s krijgen een e-learning over respectvol samenwerken.

Bewustwording
Het Mediapact is de start van een beweging waar we voor de lange termijn in investeren. Daar hebben we iedereen bij nodig. Om ervoor te zorgen dat we allemaal weten wat het Mediapact beoogt en inhoudt, lanceren we in het eerste kwartaal van 2023 een campagne voor alle medewerkers. 

Gezamenlijke verantwoording 
Jaarlijks maken we een inventarisatie van knelpunten, risico’s en kansen. Dit doet een afvaardiging van de werkvloer. Zij laten zien waar de risico’s en de kansen liggen om de gezamenlijke werkcultuur te verbeteren en zetten dit vervolgens, samen met alle bestuurders, om in concrete acties.  

We organiseren jaarlijks een event op met medewerking van alle betrokken partijen. Tijdens deze bijeenkomst reflecteren we op wat er goed ging en wat beter kan. We willen vooral ook inspiratie delen om het plezier op de werkvloer verder te vergroten voor iedereen die in deze mooie industrie werkzaam is of ermee in aanraking komt.

MELDEN VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Heb jij of heeft iemand in jouw omgeving te maken met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag? Maak hiervan melding! Je kunt dit doen door contact op te nemen met:

1. Jouw leidinggevende
2. De in- of externe vertrouwenspersoon van jouw organisatie (anoniem)
3. www.mores.online (vertrouwelijk)

Mores.online is er altijd voor (vertrouwelijk) meldingen, dus ook als je niet in dienst bent van een van onze bedrijven.

Meer informatie

Wil je laten zien dat je dit initiatief ondersteunt?
Download hier ons logo

Download hier een social filter

Informatie voor bedrijven, neem contact op met: 
Info@respectvolsamenwerken.nl

Informatie voor de media
Klik hier voor het persbericht 

Alle bedrijven binnen de mediabranche zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij het Mediapact. Samen kunnen we zorgen voor een veilige en inspirerende werkomgeving.